การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

   จังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 /2561 การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนางนิสรา เพชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร เป็นกรรมการ และ เลขานุการ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30  น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมแตงโมหวานชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ( อาคารเก่า )

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 

นางนิสรา เพชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ในวันที่ 6 มีนาคม 2561  ณ.บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 1  ตำบลขุมเงิน  อำเภอเมืองยโสธร เวลา 08.30 น.  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561

   นางนิสรา เพชร็ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ 2561  ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

    การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ใ

  • วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561

    วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561