วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 2(2561-2564)

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 2(2561-2564)

 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ฉบับที่2 (2561-2564)

... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่าวนราชการ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 /2561  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น 3 ) และมี นางนิสรา เพชร์ทวี  เป็นกรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐจังหวัดยโสธร พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1  (การขายสินค้าออนไลน์ครบวงจร) โดยสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดยโสธร และผู้แทนไปรษณีย์จังหวัดยโสธ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัด ฉบับที่ 2(2561-2564)

    วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงกา

  • การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

    การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

  • การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561

    การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน