แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 141
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 187
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 212
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 205
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 202
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 192
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 198
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 211
ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 457
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 14 มกราคม 2564