เนื้อหา

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ฉบับที่2

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: แผนแม่บทระดับพื้นที่ยโสธรฉบับที่2
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin

ทดสอบเนื้อหาแผนแม่บทระดับพื้นที่จังหวัดยโสธรฉบับที่2

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: แผนแม่บทระดับพื้นที่ยโสธรฉบับที่2
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin

 

ทดสอบเนื้อหาแผนแม่บทระดับพื้นที่จังหวัดยโสธรฉบับที่2

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561