เนื้อหา

วันจักรี 2562

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin

6 april_62

วันที่ 6 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์   ซึ่งในครั้งนี้ นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin

2 april_62

วันที่ 2 เมษายน 2562  นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อวยการสำนักงานสถิติแหางชาติ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

 ในครั้งนี้ นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin

4 march_62

   วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 /2562 เพื่อรายงานสถานะชุดข้อมูลแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด  ชุดข้อมูลกลาง( ข้าว , การท่องเที่ยว , ผู้สูงอายุ และ ขยะ ) ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทส ( data set ) และชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ประเด็นปัญหาสำคัญและหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีผู้จัดทำ  (  data gap ) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3

 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin

1 april62

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 909.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วิมานพญาแถน ซึ่งในครั้งนี้ นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร

พิมพ์
User Rating:  / 0
Category หลัก: ROOT หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๒ อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เขียนโดย admin

2 march_62

  วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยมี นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ปลัดจังหวัดยโสธร  ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมืองแรงงานจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

 ในการนี้ นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561