กิจกรรม 5 ธันวาคม 2554

นายวัชรินทร์   เจิมประไพ  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร  วันที่ 5 ธันวาคม 2554