EM BALL

 

            นายวัชรินทร์   เจิมประไพ  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมงาน ?โครงการจังหวัดยโสธรรวมน้ำใจ   ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย  โดยใช้ก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย  EM BALL? ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  วันที่  9  พฤศจิกายน  2554