กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

นายวัชรินทร์   เจิมประไพ  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมงานกีฬาสถิติสัมพันธ์  ครั้งที่ 5  ประกอบด้วยสำนักงานสถิติจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่  บุรีรัมย์  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์ และอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  วันที่  17  กันยายน  2554