77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552

77 พรรษา 12 สิงหาคม   

เวลา 19.09 น. นายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ร่วมพิธีงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

 

เวลา 06.30 น. นายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร