ว่าด้วยเรื่องสงกรานต์

สงกรานต์คืออะไร เราถือเป็นวันประเพณีขึ้นปีใหม่มาแต่โบราณ รวมรวบไว้ทั้งความงดงาม ความกตัญญู ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้ "น้ำ" เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี นอกจากไทย มีที่ไหนถือสงกรานต์เป็นการฉลองปีใหม่? ที่เป็นประเทศก็ลาว ,กัมพูชา,พม่า ที่เป็นเชื่อชาติก็มอญ และยังมีชนชาติไทยเชื้อสายต่างๆในจีน อินเดีย ต่างก็ถือว่า ตรุษสงกรานต์เป็นประเพณีฉลองปีใหม่ ต่างกันก็ตรงของเรามีการสืบสานและวิวัฒนาการจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ความหมายของสงกรานต์? คำๆนี้มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่า "กว้าขึ้น" หรือ "ผ่าน" หรือ "เคลื่อนย้าย" หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปในอีกราศีหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ปกติเกิดขึ้นทุกเดือน ยกเว้นพระอาทิตย์ท่านเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกชื่อพิเศษว่า ?มหาสงกรานต์? ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามคติพราหมณ์ ที่มาของวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว? ทุกวันที่ 13 เมษายน รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" เพื่อให้ลูกหลานเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นบุพการี หรือผู้อาวุโสผู้ใหญ่ในชุมชน วันที่ 14 เมษายน รัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันครอบครัว" คนในครอบครัวต่างมาทำบุญร่วมกัน รดน้ำขอพรจากพ่อแม่เพื่อความเป็นศิริมงคล พระพุทธสิหิงค์กับวันสงกรานต์? พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปที่พ่อขุนรามคำแหงโปรดเกล้าฯ แต่งทูตเชิญพระราชส์นขอประทานจากพระเจ้ากรุงลังกา ประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย ต่อมาก็อัญเชิญไปตามเมืองต่างๆจนสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์จึงอัญเชิญมายังกรุงเทพฯ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์จนปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปปรางสมาธิหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ในสมัยนายกฯพระยาพหลพลพยุหเสนาได้อัญเชิญมายังบริเวณท้องสนามหลวง ให้ประชาชนได้สักการบูชาและสงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสฉลองปีใหม่ไทย ถือเป็นประเพณีปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ แนวทางปฏิบัติในวันสงกรานต์? ช่วงก่อนหน้าก็เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันขึ้นปีใหม่ เช่นทำความสะอาด จัดทำอาหารทำบุญ ฯลฯ จะทำให้รู้สึกสดชื่น มีความหวัง วันสงกรานต์ เป็นเวลายิ้มแย้มแจ่มใส เริ่มด้วยทำบุญตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ การสงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และการเล่นรดน้ำ หลายปีผ่านไปสงกรานต์ถูกบิดเบือนไปมาก เช่น การประกวดเทพีที่ฟุ้งเฟ้อเกินควร การตั้งวงสุรา การเล่นสาดน้ำที่กลายเป็นความรุนแรง การประแป้งที่ล่วงเกินทางเพศ .... พวกเราต้องช่วยกันลดสิ่งเหล่านี้เพื่อจรรโลงของเดิมของดีไว้นานเท่านาน.... จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,636 วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2549 หน้า 8 (กระจกบานเล็ก) ...............................................