ที่ตั้งสำนักงาน

 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท  อ.เมือง จ.ยโสธร 

http://yasothon.nso.go.th  ; E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0-4571-2059; Fax:  0-4571-3059

มท. 43567,43568