วันสงกรานต์ 2555

    นายวัชรินทร์   เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธรได้รดน้ำขอพรสถิติจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ด้วย