พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2557

นายนคร เอี่ยมปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2557   ณ ห้องประชุมวิถีอีสานจังหวัดยโสธร