คำรับรองการปฏิบัติราชการ

พิมพ์
User Rating:  / 0
PoorBest 
หมวด: สำนักงานสถิติจังหวัด
สร้างเมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1. คำรับรองระหว่าง ชื่อ นายไกรสร พรสุธี ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับคำรับรอง และ ชื่อ นายสือ ล้ออุทัยเลขาธิการสถิติแห่งชาติ ผู้ทำคำรับรอง
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้า นายไกรสร พรสุธี ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสือ ล้ออุทัย ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำนี้
5. ข้าพเจ้า นายสือ ล้ออุทัย เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับ นายไกรสร พรสุธี จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลาย มือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ไกรสร พรสุธี                                                                              
(นายไกรสร พรสุธี)                                                                      
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                            
วันที่  16  มีนาคม  2548                                                           

สือ ล้ออุทัย
(นายสือ ล้ออุทัย)
เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
วันที่  15  มีนาคม  2548

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2564