สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

22jan2558

นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ  นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร "โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  หมู่ 6  บ้านโคกกลาง  ตำบลไผ่  อำเภอทรายมูล โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี