บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

redcross 12feb58

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกันบริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘ คืนสความสุข สู่เมืองยศ ปี ๔ ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบของบริจาคในครั้งนี้