วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2558

1 oct_58

 นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๘  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถ๊อีสาน โดยมีนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี