วันปิยมหาราช ๒๕๕๘

23oct 58

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว