วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๒๕๕๘

9 dec.corup58

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิถีอีสาน