วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

25 april_59

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว