กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559

sport 59

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 " ตักสิลาเกมส์" เวลา 09.00 น. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพ