โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2560

19 jan_60

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร สถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560  ม.3 บ.หนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี