Big Cleaning Day 2560 จังหวัดยโสธร

big cleaning_day_60

นายจิตรกร ประทุมทิพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม " BIG CLEANING DAY"ตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองยโสธร  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว