โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤษภาคม 2560

16 may_60

นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ  ห้วหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อง ม.9  ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี