กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

1 dec2560

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม BIig Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพญาแถน  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 น.