วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560

5.11 dec_60

นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว