โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560

6 dec_60

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "  เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บ้านสีสุก ม.5  ต.ดู่ลาด  อ.ทรายมูล  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว