โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

4 jan_61

นางนิสรา  เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  ผู้แทน บมจ.TOT  และคณะวิทยากรแกนนำ ( ครู ก ) จาก กศน. จังหวัดยโสธรจำนวน 13 คน  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันตามแผนการอบรม โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.