วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561

17 jan_2561

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 ในวันที่  17 มกราคม 2561  เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมวิถีอีสาน  โดยมีนายนิกร สุกใส  เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ