การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020

29 jan_61

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยตัวแทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Samart Cirt  2020  " ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3  ในวันที่  29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี