โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561

6 feb_61

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "  เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 น.  ณ วัดบ้านแจนแลน ม.11 ต.กุดน้ำใส  อ.ค้อวัง  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี