การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

14 march_61

   จังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 /2561 การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนางนิสรา เพชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร เป็นกรรมการ และ เลขานุการ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30  น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมแตงโมหวานชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ( อาคารเก่า )