วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

15 m61

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน  ณ วัดไกล้บ้าน  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  วันที่ 29 พฤษภาคม 2561