แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 219
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 251
ประกาศผลสอบโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 347
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 562
แก้ไขประกาศรับสมัครโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 614
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2563 เขียนโดย admin 3046
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 764
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สปค 63 เขียนโดย admin 663
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สปค 63 เขียนโดย admin 569
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2564