แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลสอบโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 289
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 525
แก้ไขประกาศรับสมัครโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 533
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2563 เขียนโดย admin 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 718
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สปค 63 เขียนโดย admin 623
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สปค 63 เขียนโดย admin 534
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 809
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 792
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ฯ เขียนโดย admin 769
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564