แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ เขียนโดย admin 284
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ฯ เขียนโดย admin 356
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการ สปค.63 เขียนโดย admin 400
ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 531
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 469
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 330
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 350
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 365
ประกาศรับสมัครพนักงาน เขียนโดย admin 376
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 17 มกราคม 2563