แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เขียนโดย admin 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 15
ขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุที่ค้างชำรุด เขียนโดย admin 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย admin 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 148
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564