แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 145
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 155
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 151
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 148
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 141
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 148
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 161
ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 369
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 5 กันยายน 2563