แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31/03/64 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่ 3 เขียนโดย admin 18
31/03/64 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 11
26/03/64 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2564 เขียนโดย admin 9
18/03/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ครั้งที่ 6 /2564 เขียนโดย admin 11
10/03/64 การประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการจัดงาน 250 ปี "ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" เขียนโดย admin 11
9/03/64 การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 10
9/03/64 กิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ "250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 11
8/03/64 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 10
8/03/64 พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 9
4/03/64 การประชุมกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 8
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564