แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ระลึกพระบาทสมเด้จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า 2563 เขียนโดย admin 0
ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 78
โครงการ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร เขียนโดย admin 59
ออกตรวจเยี่ยมราชการ 2563 เขียนโดย admin 73
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี 2563 เขียนโดย admin 74
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 69
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 64
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 92
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 70
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 89
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 75
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 68
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 52
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 88
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 71
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 76
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 70
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 85
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 66
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 55
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 56
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 63
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 91
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 141
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 226
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 153
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 174
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 179
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 159
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 146
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 151
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 123
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 144
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 177
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 154
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 200
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 170
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 207
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 226
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 209
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 153
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 157
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 219
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 225
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 174
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 223
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 183
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 178
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 206
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 176
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 212
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 194
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 147
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 199
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 166
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 191
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 206
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 230
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 173
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 210
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 190
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 190
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 218
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 206
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 184
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 222
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 234
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 186
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 199
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 263
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 251
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 250
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 275
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 258
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 275
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 320
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 268
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ " ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน " เขียนโดย admin 269
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560 เขียนโดย admin 271
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เขียนโดย admin 252
กิจกรรมจิตอาสา พ.ย.2560 เขียนโดย admin 260
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 275
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เขียนโดย admin 258
หลักสูตรความเจ้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 245
วันปิยมหาราช 2560 เขียนโดย admin 230
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี เขียนโดย admin 244
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 เขียนโดย admin 260
สานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ลำโขงเกมส์ " เขียนโดย admin 245
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Gervoment Summit 2017 เขียนโดย admin 264
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 252
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 238
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เขียนโดย admin 280
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 227
ตรวจเยี่ยมราชการ เขียนโดย admin 254
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 234
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 271
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 236
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 235
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 201
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 267

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 27 กุมภาพันธ์ 2563