แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 9
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 4
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 11
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 34
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 39
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 26
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 30
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 28
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 29
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 32
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 27
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 48
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 41
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 24
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 44
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 46
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 47
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 51
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 63
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 50
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 70
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 53
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 46
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 53
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 53
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 59
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 64
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 71
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 56
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 58
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 109
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 112
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 113
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 117
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 106
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 99
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 145
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 136
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ " ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน " เขียนโดย admin 98
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560 เขียนโดย admin 114
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เขียนโดย admin 115
กิจกรรมจิตอาสา พ.ย.2560 เขียนโดย admin 109
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 119
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เขียนโดย admin 106
หลักสูตรความเจ้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 91
วันปิยมหาราช 2560 เขียนโดย admin 116
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี เขียนโดย admin 100
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 เขียนโดย admin 118
สานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ลำโขงเกมส์ " เขียนโดย admin 104
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Gervoment Summit 2017 เขียนโดย admin 125
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 108
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 103
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เขียนโดย admin 140
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 94
ตรวจเยี่ยมราชการ เขียนโดย admin 89
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 104
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 104
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 89
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 92
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 83
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 104
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 107
ประกาศผลสอบ เขียนโดย admin 135
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 190
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 117
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2560 เขียนโดย admin 151
Big Cleaning Day 2560 จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 112
ประกาศสอบ เขียนโดย admin 296
วันพระนเรศวรมหาราช 2560 เขียนโดย admin 113
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก เขียนโดย admin 167
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เขียนโดย admin 128
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin 161
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 155
พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี เขียนโดย admin 194
พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย admin 174
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 221
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เขียนโดย admin 156
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 151
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 154
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 142
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 151
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 143
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 140
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 171
จังหวัดยโสธร ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 159
วันปิยมหาราช 2559 เขียนโดย admin 177
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 117
กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 156
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 171
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60 เขียนโดย admin 1563
12 สิงหาคม 2559 เขียนโดย admin 335
การตรวจราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 235
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง เขียนโดย admin 233
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.59 เขียนโดย admin 163
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 177
ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เขียนโดย admin 66
ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน เขียนโดย admin 195
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 166
ตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 162

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561