แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 1
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 20
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 14
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 31
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 27
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 22
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 19
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 41
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 28
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 37
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 34
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 42
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 29
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 23
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 25
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 27
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 55
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 92
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 129
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 96
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 130
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 128
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 112
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 107
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 107
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 90
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 106
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 125
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 113
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 160
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 128
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 165
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 175
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 167
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 120
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 127
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 181
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 182
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 142
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 177
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 148
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 141
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 167
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 148
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 173
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 165
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 113
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 158
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 130
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 156
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 166
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 187
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 139
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 172
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 155
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 152
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 175
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 163
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 146
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 175
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 201
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 153
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 161
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 231
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 217
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 218
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 237
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 216
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 240
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 286
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 237
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ " ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน " เขียนโดย admin 229
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560 เขียนโดย admin 236
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เขียนโดย admin 216
กิจกรรมจิตอาสา พ.ย.2560 เขียนโดย admin 217
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 234
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เขียนโดย admin 220
หลักสูตรความเจ้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 213
วันปิยมหาราช 2560 เขียนโดย admin 199
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี เขียนโดย admin 212
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 เขียนโดย admin 220
สานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ลำโขงเกมส์ " เขียนโดย admin 211
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Gervoment Summit 2017 เขียนโดย admin 226
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 221
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 200
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เขียนโดย admin 237
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 191
ตรวจเยี่ยมราชการ เขียนโดย admin 215
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 204
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 232
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 195
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 197
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 170
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 232
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 213
ประกาศผลสอบ เขียนโดย admin 244
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 318
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 208
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2560 เขียนโดย admin 271

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561