แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 24
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 50
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน อ.ทรายมูล เขียนโดย admin 36
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 55
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 51
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 41
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 35
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 59
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 41
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 52
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 49
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 56
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 41
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 32
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 38
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 44
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 67
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 108
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 164
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 117
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 150
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 145
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 129
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 120
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 124
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 104
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 123
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 143
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 128
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 175
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 144
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 177
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 194
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 184
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 131
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 141
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 195
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 194
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 156
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 191
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 167
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 156
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 179
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 160
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 189
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 178
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 126
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 172
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 143
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 172
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 184
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 203
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 152
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 187
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 168
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 167
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 191
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 178
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 161
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 193
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 212
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 168
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 174
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 244
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 228
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 232
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 251
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 230
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 253
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 300
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 248
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ " ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน " เขียนโดย admin 245
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560 เขียนโดย admin 251
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เขียนโดย admin 229
กิจกรรมจิตอาสา พ.ย.2560 เขียนโดย admin 233
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 248
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เขียนโดย admin 235
หลักสูตรความเจ้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 227
วันปิยมหาราช 2560 เขียนโดย admin 210
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี เขียนโดย admin 223
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 เขียนโดย admin 240
สานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ลำโขงเกมส์ " เขียนโดย admin 224
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Gervoment Summit 2017 เขียนโดย admin 238
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 236
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 215
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เขียนโดย admin 252
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 204
ตรวจเยี่ยมราชการ เขียนโดย admin 230
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 217
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 246
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 210
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 211
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 183
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 243
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 224
ประกาศผลสอบ เขียนโดย admin 254
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 246
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 332
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 219
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2560 เขียนโดย admin 282

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 17 มกราคม 2563