แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 8
จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เขียนโดย admin 12
งานรัฐพิธีที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 เขียนโดย admin 12
จิตรอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เขียนโดย admin 11
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องสภาวะด้านสังคมยโสธร เขียนโดย admin 27
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 18
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 22
วิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 23
สถานการณ์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยโสธร เขียนโดย admin 25
สถานการณ์ เรื่อง สภาวะทางสังคมยโสธร เขียนโดย admin 17
สถานการณ์ เรื่อง การท่องเที่ยวยโสธร เขียนโดย admin 17
สถานการณ์ เรื่องข้าวยโสธร เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 21
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 เขียนโดย admin 43
วันจักรี 2562 เขียนโดย admin 73
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจราชการ 2652 เขียนโดย admin 104
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย admin 79
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 111
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 113
งานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 47 ปี เขียนโดย admin 96
วันมาฆบูชา 2562 เขียนโดย admin 98
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 97
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เขียนโดย admin 82
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หระจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 95
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" เขียนโดย admin 115
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 99
โครงการจังหวัดเลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เขียนโดย admin 142
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 121
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 147
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 153
จิบกาแฟ รับอรุณ @ยโสธร เขียนโดย admin 151
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 106
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร เขียนโดย admin 114
วันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2561 เขียนโดย ; 164
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 169
การอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 134
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 162
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 138
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย admin 131
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ เขียนโดย admin 150
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 143
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 160
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 157
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 104
วันวิสาขบูชา 2561 เขียนโดย admin 143
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า เขียนโดย admin 122
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 145
วันพระนเรศวรมหาราช 2561 เขียนโดย admin 159
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 172
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2561 เขียนโดย admin 135
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร 2561 เขียนโดย admin 166
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 147
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน 2561 เขียนโดย admin 143
การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 161
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 152
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 139
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 161
วันมาฆบูชา 2561 เขียนโดย admin 191
รำบวงสรวงเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 148
ตักบาตรเช้า วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี เขียนโดย admin 152
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 223
กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 209
การทำ workshop เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดยโสธร เข้าสู่ Smart City 2020 เขียนโดย admin 215
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 229
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 208
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 232
โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 279
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 226
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ " ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน " เขียนโดย admin 207
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560 เขียนโดย admin 230
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เขียนโดย admin 210
กิจกรรมจิตอาสา พ.ย.2560 เขียนโดย admin 210
การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 219
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2560 เขียนโดย admin 215
หลักสูตรความเจ้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 208
วันปิยมหาราช 2560 เขียนโดย admin 196
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี เขียนโดย admin 203
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2560 เขียนโดย admin 218
สานสัมพันธ์สถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ลำโขงเกมส์ " เขียนโดย admin 206
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Gervoment Summit 2017 เขียนโดย admin 219
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กันยายน 2560 เขียนโดย admin 209
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เขียนโดย admin 192
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เขียนโดย admin 230
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 183
ตรวจเยี่ยมราชการ เขียนโดย admin 210
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย admin 199
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย admin 224
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 186
ประชุมชี้แจงผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 189
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 162
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 225
ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 207
ประกาศผลสอบ เขียนโดย admin 235
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย admin 223
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เขียนโดย admin 310
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin 200
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2560 เขียนโดย admin 264
Big Cleaning Day 2560 จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 225
ประกาศสอบ เขียนโดย admin 436
วันพระนเรศวรมหาราช 2560 เขียนโดย admin 211

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
ดูแลข้อมูลโดย : นางสาวดารุณี นนทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 11 พฤศจิกายน 2561