แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเตรียมรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ และเฝ้าระวังชายแดนไทย-เมียนมา เขียนโดย admin 34
เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" เขียนโดย admin 49
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เขียนโดย admin 34
รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย เขียนโดย admin 51
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 21
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 13
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 35
งานบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service จังหวัดยโสธร เขียนโดย admin 47
วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 38
ขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุที่ค้างชำรุด เขียนโดย admin 58

หมวดหมู่รอง

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564