• การเตรียมรับมือโควิด -19 ระลอกใหม่ และเฝ้าระวังชายแดนไ

  • เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้เกี

  • รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไท

 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อาสาสมัครดิจิทัล

 

ใครๆก็เป็นอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ได้แล้ววันนี้

 

 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร

plan

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 28 เมษยน 2564