000

 • ฉบับที่ 6 การบริหารจัดการน้ำจังหวัดยโสธร

  ฉบับที่ 6 การบริหารจัดการน้ำจังหวัดยโสธร

 • ฉบับที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดยโสธร

  ฉบับที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดยโสธร

 • 1/04/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

  1/04/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน เมษา

 • 31/03/64 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่ 3

  31/03/64 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 31/03/64 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  31/03/64 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเ

 • 26/03/64 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2564

  26/03/64 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดยโสธ

 • 18/03/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  18/03/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรม

 • 10/03/64 การประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการจัดงาน 250 ปี

  10/03/64 การประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆใ

 • 9/03/64 การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564

  9/03/64 การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้

 • 9/03/64 กิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ

  9/03/64 กิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ "250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ประจำ

 • 8/03/64 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2564

  8/03/64 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว

 • 8/03/64 พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 จังหวัดยโสธร

  8/03/64 พิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระ

 • 4/03/64 การประชุมกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

  4/03/64 การประชุมกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธา

 • 1/03/64 พิธีวันสถาปนาจังหวัดยโสธร (ครบ 49ปี) ประจำปี 2564 และในโอกาสครบรอบ

  1/03/64 พิธีวันสถาปนาจังหวัดยโสธร (ครบ 49ปี) ประจำปี 2564 และในโ

 • 1/03/64 ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 (เพื่อการทวนสอบข้อมูลทะเบียน) ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Yealing Meeting

  1/03/64 ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดั

 • 24/02/64 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  24/02/64 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสม

 • 18/02/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  18/02/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรม

 • 12/01/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

  12/01/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกรา

 • 12/01/64 การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563

  12/01/64 การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนัก

 • 12/01/64 กิจกรรม

  12/01/64 กิจกรรม "หว่านปอเทืองแปลงนาอินทรีย์วิถียโสธร"

 • 7/01/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  7/01/64 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจ

 • 30/12/63 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน พ.ศ.2564 (สพส.64)

  30/12/63 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของปร

 • 29/12/63 การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน ต่อการบริหารของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 1 ปี 6 เดือน )

  29/12/63 การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็น ของประชา

 • 29/12/63 การประชุมกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2563

  29/12/63 การประชุมกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2563

 • 24/12/63 รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563

  24/12/63 รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563

 • 24/12/63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน

  24/12/63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน "1 ถนน 1 จังห

 • 24/12/63 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  24/12/63 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับกิจกรรม

 • 23/12/63 งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2563

  23/12/63 งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2563

 • 23/12/63 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ

  23/12/63 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพล

 • 1/03/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

  1/03/64 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มีนา

Previous
Next

 

 แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

227694

  

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด)

covid-aug

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยโสธร

covid-19 yaso 1

one 1
two 1
tree 1

 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร

01 1

03 1

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 - 4571 - 2703 , โทรสาร 0 - 4571 - 3059 hotline 43563 , 43567
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปรับปรุงล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2564