วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60