การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

จังหวัดยโสธร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2559  โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2559( ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ) โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร เป็นกรรมการ และเลขานุการ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนที่ดิจิตอล

โครงการจัดทำแผนที่ดิจิตอล

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ดิจิตอลนำร่อง ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12- 14 มกราคม 2559 ในพื้นที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดยโสธร 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร "เดือน มกราคม ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่  ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน  ในวันที่ ๑๙ ฒกราคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย ม.๗ บ้านดวน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

    การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

  • โครงการจัดทำแผนที่ดิจิตอล

    โครงการจัดทำแผนที่ดิจิตอล

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข