ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ได้จัดการประชุมเรื่อง การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด  ในวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยมีนายจรรยา  สุคนธ์คันชาติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงา่นสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมในพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดประจำปี  ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง ในวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๘. ๐๙ น.เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานใ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ได้จัดการประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ (หลังใหม่) ซึ่งได้เชิญหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ใน... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558

 • พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

  พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ป

 • ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

  ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘