พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงา่นสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมในพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดประจำปี  ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง ในวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๘. ๐๙ น.เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานใ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ได้จัดการประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ (หลังใหม่) ซึ่งได้เชิญหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ใน... อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกันบริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘ คืนสความสุข สู่เมืองยศ ปี ๔ ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบของบริจาคในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ประจำปี 2558

  พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานสถาปนาและงานกาชาด ป

 • ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

  ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

 • บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

  บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘