งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวิถีอีสาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฎิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 /2557

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฎิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 /2557

นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด การแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 /2557 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.030 น. ณห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2 (หลังใหม่) โดยนายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย

  • กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดการแปลงแผนแม่บทสถิติประเทศไทยสู่การปฎิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 /2557

    ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดการแปลงแผนแม่บทสถ