สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ  นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร "โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  หมู่ 6  บ้านโคกกลาง  ตำบลไผ่  อำเภอทรายมูล โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันยุทธหัตถี ๒๕๕๘

วันยุทธหัตถี ๒๕๕๘

  นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถีอิสาน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ประมาณ ๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถีอิสาน  โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

    สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

  • วันยุทธหัตถี ๒๕๕๘

    วันยุทธหัตถี ๒๕๕๘

  • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558

    วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558