วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน เมษายน ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ออกสำรวจโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร "ประจำเดือนเมษายน  ในวันที่ 19 เมษายน 2559   ณ บ้านแจ้งน้อย  ตำบลค้อเหนือ  อำเภอเมือง  โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๒๕๕๙

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๒๕๕๙

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

    วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๒๕๕๙

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๒๕๕๙