12 สิงหาคม 2559

12 สิงหาคม 2559

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมวิถีอิสาน  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การตรวจราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม  2559 โดยในวันที่ 8 สิงหาคม ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และช่วงบ่ายลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง

อ่านเพิ่มเติม...

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.30 น. โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • 12 สิงหาคม 2559

    12 สิงหาคม 2559

  • การตรวจราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    การตรวจราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

  • 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

    7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง