โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มีนาคม 2560

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ๋ ม.3,5  ต.ม่วง  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

 จังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1 /2560 การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร เป็นกรรมการและเลขานุการ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมแตงโมหวานชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ( อาคารหลังเก่า... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี

นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เาลา 07.30 น.ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

    การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

  • พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี

    พิธีทำบุญตักบาตรวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 45 ปี