การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธรได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  วัดบ้านแข้ ม.6 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง  โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น.จังหวัดยโสธร กำหนดการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดศรีธรรมมาราม(พระอารามหลวง)  โดยมีเจ้าภาพ 7 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  1.สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  3.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งปรเทศไทยจังหวัดยโสธร   4.สำนักงานพลังงานจั... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • การให้ และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม