วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว เวลา ๗.๐๐ น. และสิ้นสุดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร เวลาประมาณ ๙.๓๐ น.โดยมีนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 


 

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม วันเฉลิม            พระชนนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาคเช้าร่วมทำบุญตักบาตร และ ภาคค่ำ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เวลาประมาณ  ๑๙.๓๙ น. โดยมีนายประวัติ  ... อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมวิถีอิสาน  โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

    วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

  • ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง