โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน 2560

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    นายจิตรกร ประทุมทิพย์ หัวหน้าฝายวิชาการและวางแผนสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณศาลาประชาคม บ้านนาแก ม.1 ต.นาแก  อ.คำเขื่อนแก้ว โดยมีนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราช... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ฉบับแก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศผลสอบ

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์