ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร

  ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น.ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น.ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร

  • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

  • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘