วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น.ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น.ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจโครงการความคิดเห็นของประชาชนโครงการยามพี่-ยามน้อง ๒/๒๕๕๘

สำรวจโครงการความคิดเห็นของประชาชนโครงการยามพี่-ยามน้อง ๒/๒๕๕๘

นายจิตรกร ประทุมทิพย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวางแผนสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกสำรวจโครงการยามพี่-ยามน้อง ในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น ที่บ้านท่าสมอ ต.ม่วง  อ.มหาชนะชัย โดยนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

  • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘

  • สำรวจโครงการความคิดเห็นของประชาชนโครงการยามพี่-ยามน้อง ๒/๒๕๕๘

    สำรวจโครงการความคิดเห็นของประชาชนโครงการยามพี่-ยาม