วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมวิถีอิสาน  โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดยโสธร

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดยโสธร

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ" เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดยโสธร " ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันปิยมหาราช 2557

วันปิยมหาราช 2557

 นายนคร เอี่ยมปาน หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลาประมาณ 8.30 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดยโสธร

    เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดยโสธร

  • วันปิยมหาราช 2557

    วันปิยมหาราช 2557