ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ได้จัดการประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ (หลังใหม่) ซึ่งได้เชิญหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ใน... อ่านเพิ่มเติม...

บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกันบริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘ คืนสความสุข สู่เมืองยศ ปี ๔ ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบของบริจาคในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ  นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยโสธร "โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘" ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  หมู่ 6  บ้านโคกกลาง  ตำบลไผ่  อำเภอทรายมูล โดยมีนายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

  ประชุมคณะทำงานสถิติด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

 • บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

  บริจาคช่วยงานกาชาดจังหวัดยโสธร ๒๕๕๘

 • สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

  สำรวจความคิดเห็นของประชาชน