วันปิยมหาราช 2559

วันปิยมหาราช 2559

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 2559 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 วัดบ้านหนองแวง ม.4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559

กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 " ตักสิลาเกมส์" เวลา 09.00 น. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันปิยมหาราช 2559

    วันปิยมหาราช 2559

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559

    กีฬาอีสานสมัพันธ์ คีั้งที่ 4 ประจำปี 2559