Big Cleaning Day จังหวัดยโสธร 11 may 59

Big Cleaning Day จังหวัดยโสธร 11 may 59

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดยโสธร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริเวณหน้าวัดสิงห์ท่า  เวลาประมาณ 10.30 น. โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วันฉัตรมงคล ๒๕๕๙

วันฉัตรมงคล ๒๕๕๙

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ๒๕๕๙  ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน  โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • Big Cleaning Day จังหวัดยโสธร 11 may 59

    Big Cleaning Day จังหวัดยโสธร 11 may 59

  • วันฉัตรมงคล ๒๕๕๙

    วันฉัตรมงคล ๒๕๕๙

  • วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙

    วันพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๙