วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙

นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถีอิสาน โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้ออกตรวจรับพัสดุ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จำนวน ๓๐๐ ศูนย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทรายมูล และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกู่จาน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ ๑๔ มิถุนาย ๒๕๕๙ นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ณ บ้านคำกลาง ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙

  • ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

    ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ใ