ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย

ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย

นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน ร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค บริเวณถนนคนเดิน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ ๗.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมด้วยทีมฝ่ายวิชาการ ได้ออกตารวจรับพัสดุ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนจำนวน ๓๐๐ ศูนย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทรายมูล และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกู่จาน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คยยโสธร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บ้านคำกลาง ตำบลกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย

    ทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย

  • ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

    ตรวจรับพัสดุ โครงการ ict ชุมชน

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข