รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60

ประกาศจังหวัดยโสธร  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

12 สิงหาคม 2559

12 สิงหาคม 2559

นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมวิถีอิสาน  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอ.60

  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60

    รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60

  • 12 สิงหาคม 2559

    12 สิงหาคม 2559