วันปิยมหาราช 2557

วันปิยมหาราช 2557

 นายนคร เอี่ยมปาน หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557  เวลาประมาณ 8.30 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม...

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมวิถีอีสาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันปิยมหาราช 2557

    วันปิยมหาราช 2557

  • งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย

  • กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    กีฬาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ