โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำเดือน พ.ย.๕๘

โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำเดือน พ.ย.๕๘

นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยามพี่-ยามน้อง ที่บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธื

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ  สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร  ร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย.58

1.สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2559 คาบระหว่าง  ตุ .ค - ธ.ค. 58

2.สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 คาบระหว่าง พ.ย. 58- ม.ค. 59

3.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558/2559 คาบปฏิบัติงานทุกเดือน

4.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2558/2559 คาบปฏิบัติงานทุกเดือน

5.สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2558 คาบระหว่าง ตุ.ค - ธ.ค. 58

6.สำรวจของขวัญปีใหม่ 2559 คาบ ตุ.ค. 58

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำเดือน พ.ย.๕๘

    โครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำเดือน พ.ย.๕๘

  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

    วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • โครงการออกปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย.58