วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานในพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561  เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนางนิสรา  เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน กรกฏาคม 2561

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร  " ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561  ณ บ้านกุดแข้ด่อน  หมู่ 5  ตำบลกุดแข้ด่อน  อำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยนางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดย ร่วมกิจกรรมในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ

วันที่ 3 กรกฏาคม  2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561    โดยมีนางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมทับทิม AB  โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร  ในโอกาสนี้ นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.2561

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพ