โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนยโสธร " เดือน ธันวาคม 2560

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "  เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บ้านสีสุก ม.5  ต.ดู่ลาด  อ.ทรายมูล  โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560

นางปภพสร ทิมศรีกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

นางนิสรา เพชร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม BIig Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพญาแถน  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" เพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุข

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2560

  • กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

    กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day