มอบกระเช้าดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบกระเช้าดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • มอบกระเช้าดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

    มอบกระเช้าดอกไม้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

  • ประกาศผลสอบ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ